lørdag 16. februar 2013

Tilgivelse

"Det er tilgivelse som gjør oss til det vi er. Uten tilgivelse ville vår art tilintetgjort seg selv for lenge siden. Uten tilgivelse ville det ikke eksistert noen histore. Uten dette håpet ville det ikke eksistert noen kunst, for ethvert kunstuttrykk handler dypest sett om en tilgivelse. Uten denne drømmen ville det ikke finnes noen kjærlighet, for enhver kjærlighetshandling er på en eller annen måte et løfte om tilgivelse. Vi fortsetter å leve fordi vi kan elske, og vi elsker fordi vi klarer å tilgi."

- Gregory David Roberts