tirsdag 18. oktober 2011

Pensjonstaperne i offentlig sektor?

I Aftenposten tirsdag 18. oktober hevdes det at offentlig ansatte «taper stort på å jobbe etter 67». (http://www.aftenposten.no/jobb/article4258105.ece)

Den omtalte situasjonen kommer av at SPK beregner tjenestepensjon via «full pensjonsytelse» og trekker fra folketrygdens beløp via «samordning», i stedet for å kun beregne tjenestepensjonstillegget slik det blir gjort i innskuddsordningene. I samordningen tar ikke SPK hensyn til om man har tatt ut alderspensjon i folketrygden tidligere, men alle behandles som om man tar ut folketrygden og SPK samtidig. «Avsløringen» Aftenposten bringer på banen er at samordningsfradraget stiger raskere enn SPKs beregnede totalytelse. Dermed ser det ut til at SPKs utbetalte beløp ved 70 år er lavere enn det utbetalte beløpet ved 67 år. 

Vi har lenge kjent til at forholdstallet som benyttes i den nye pensjonsordningen kan gå under 1 når man jobber etter 67 år og at SPK ikke klarer å håndtere dette. Dermed kan det bli en uoverensstemmelse mellom folketrygden og SPK sin beregning av total pensjonsytelse. Personen som artikkelen tar utgangspunkt i er født i 1944 og jeg vil derfor tro at problemet artikkelen beskriver skyldes denne feilen, som slår sterkest ut for de eldste medlemmene.

Uavhengig av hva feilen skyldes har det aldri vært noen tvil om at man får et lavere utbetalt beløp dersom man tar ut pensjonen tidligere, og Aftenpostens påstand om at man straffes for å jobbe etter fylte 67 er upresis, om ikke direkte feil. Den reelle situasjonen er at SPK og deres medlemmer har valgt å ikke tilpasse seg den nye situasjonen, og da blir noen av de som allikevel ønsker å benytte seg av godene i pensjonsreformen straffet for det. For hadde ikke Kirsten Danielsen forsøkt å få i pose og sekk, men valgt å jobbe videre og ta pensjonen når hun blir pensjonist, ville hun fått et høyere pensjonsbeløp enn dersom hun hadde gått av med full pensjon fra fylte 67 år, for å nevne en av flere mulige løsninger.

Denne dommedagsoverskriften fra Aftenposten er derfor mest en storm i et vannglass om en liten gruppe med en utdøende tjenestepensjon som fikk litt mindre enn de hadde trodd.