tirsdag 18. oktober 2011

Pensjonstaperne i offentlig sektor?

I Aftenposten tirsdag 18. oktober hevdes det at offentlig ansatte «taper stort på å jobbe etter 67». (http://www.aftenposten.no/jobb/article4258105.ece)

Den omtalte situasjonen kommer av at SPK beregner tjenestepensjon via «full pensjonsytelse» og trekker fra folketrygdens beløp via «samordning», i stedet for å kun beregne tjenestepensjonstillegget slik det blir gjort i innskuddsordningene. I samordningen tar ikke SPK hensyn til om man har tatt ut alderspensjon i folketrygden tidligere, men alle behandles som om man tar ut folketrygden og SPK samtidig. «Avsløringen» Aftenposten bringer på banen er at samordningsfradraget stiger raskere enn SPKs beregnede totalytelse. Dermed ser det ut til at SPKs utbetalte beløp ved 70 år er lavere enn det utbetalte beløpet ved 67 år. 

Vi har lenge kjent til at forholdstallet som benyttes i den nye pensjonsordningen kan gå under 1 når man jobber etter 67 år og at SPK ikke klarer å håndtere dette. Dermed kan det bli en uoverensstemmelse mellom folketrygden og SPK sin beregning av total pensjonsytelse. Personen som artikkelen tar utgangspunkt i er født i 1944 og jeg vil derfor tro at problemet artikkelen beskriver skyldes denne feilen, som slår sterkest ut for de eldste medlemmene.

Uavhengig av hva feilen skyldes har det aldri vært noen tvil om at man får et lavere utbetalt beløp dersom man tar ut pensjonen tidligere, og Aftenpostens påstand om at man straffes for å jobbe etter fylte 67 er upresis, om ikke direkte feil. Den reelle situasjonen er at SPK og deres medlemmer har valgt å ikke tilpasse seg den nye situasjonen, og da blir noen av de som allikevel ønsker å benytte seg av godene i pensjonsreformen straffet for det. For hadde ikke Kirsten Danielsen forsøkt å få i pose og sekk, men valgt å jobbe videre og ta pensjonen når hun blir pensjonist, ville hun fått et høyere pensjonsbeløp enn dersom hun hadde gått av med full pensjon fra fylte 67 år, for å nevne en av flere mulige løsninger.

Denne dommedagsoverskriften fra Aftenposten er derfor mest en storm i et vannglass om en liten gruppe med en utdøende tjenestepensjon som fikk litt mindre enn de hadde trodd. 

4 kommentarer:

 1. Ok, så du mener man kan la være å ta ut pensjon fra folketrygden når man blir 67 og dermed forsvinner problemet ? Har det noen andre ulemper ?

  SvarSlett
 2. Det er kanskje litt forenklet, men problemet kommer (slik jeg har forstått det) i stor grad av at kvinnen i artikkelen er født på 40-tallet, noe som gjør at SPK sin feil med forholdstallet slår sterkere ut for henne. På den andre siden så er mitt råd på generell basis å ta ut folketrygden og SPK samtidig. Men det kan være relativt store individuelle forskjeller, så alle bør få vurdert sin egen situasjon, noe SPK kan bistå med.

  SvarSlett
 3. Det har blitt bekreftet i ettertid at denne "fellen" hovedsakelig handler om forholdstalls-feilen samt at SPK behandler alle som om de benytter samtidig uttak.

  Det er også blitt bekreftet at dette har vært et kjent problem, men at arbeidstakerorganisasjonene med LO i spissen takket nei til en løsning hvor dette ble løst.

  SvarSlett
 4. Og dette fører til at man ender opp med 0 kr i tjenestepensjon fra SPK om man velger å stå i full jobb etter 70

  SvarSlett